1884 – 2014

uvod

V tomto roce je tomu již 130 let, co má Kopřivnice vlastní hasičský sbor. První hasičský sbor na Moravě v tehdejší rakousko-uherské monarchii byl založen v roce 1861 ve Fulneku, následovala další města a obce. Ze sousedních měst můžeme zmínit Nový Jičín, kde se datuje vznik sboru do roku 1870, v Příboře to bylo v roce 1871, ve Štramberku 1876, Frenštátu p. R. v roce 1878… V Kopřivnici byla založena, řečeno dnešní terminologií, jednotka požární ochrany dne 9. 9. 1884.

Během celého letošního roku bude tomuto výročí věnována náležitá pozornost. První výjimečnou akcí byl netradiční hasičský ples, který náš sbor uspořádal ve spolupráci s Kulturním domem Kopřivnice dne 15. 2. 2014. Netradiční byl nejen svým obsahem, ale i tím, že se jej vůbec podařilo ve městě, kde nemá historicky vybudovanou tradici, uspořádat :-). Na akci mohli návštěvníci poprvé vidět nový banner, jehož ústředním motivem je první hasičský automobil u městského hasičského sboru v Kopřivnici, Tatra 72 z roku 1934 (obrázek na konci stránky).Dalším významným dnem bude 30. květen, kdy se na prostranství před radnicí uskuteční Den integrovaného záchranného systému (město pojmenovalo akci ve svém kalendáři jako Preventění na Den dětí). Celá akce v těchto dnech postupně získává své obrysy. Organizačně se na ni podílí nejen naše jednotka a sbor, ale také městský úřad a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Návštěvníci budou moci vidět ukázky z práce hasičů, velké množství techniky a chybět nebudou ani ostatní složky integrovaného záchranného systému. Podobné akce se konaly i v roce 2010 a 2007  (v tomto roce byl na této akci zařazen na výjezd náš současný, tehdy nový první vůz CAS 24 T815.V průběhu roku pak budou postupně zařazovány další akce. Určitě v rámci Dne požární bezpečnosti uspořádáme pro veřejnost den otevřených dveří na hasičské zbrojnici. Dnes už můžeme prozradit i to, že Kopřivnice bude hostit krajské kolo soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Soutěže se budou účastnit jak jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, tak dobrovolné jednotky předurčené na zásahy u dopravních nehod. Soutěž se uskuteční v sobotu 31. května 2014, hned po pátečním dni IZS na ploše před městským úřadem.

 

konec

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice