Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí roku 2015

P1180189

V posledním čtvrtletí roku 2015 vyjížděli hasiči z kopřivnické jednotky ke 43 zásahům. Poměr mezi jednotlivými druhy událostí kopíruje předešlá sledovaná období i celorepublikové statistiky. Nejčastěji hasiči vyjíždějí k různým druhům technické pomoci, následují požáry a dopravní nehody. Celkový počet zásahů v roce 2015 dosáhl k číslu 205. Dalších 42 událostí bylo v režimu tzv. ostatních činností, což jsou zásahy, které nejsou charakterizovány jako neodkladné s nebezpečím z prodlení.

Počet zásahů ve 4. čtvrtletí: 43

Rozdělení podle druhu událostí:
Skladba událostí ve 4. čtvrtletí roku 2015

Skladba událostí ve 4. čtvrtletí roku 2015

 • požár: 10
 • technická pomoc: 18
 • dopravní nehoda: 8
 • únik nebezpečných látek: 2
 • záchrana osob a zvířat: 1
 • planý poplach: 4


V posledním kvartále roku narostl počet dopravních nehod ke kterým museli vyjíždět hasiči na dvojnásobek. Bouralo se nejčastěji na silnici 1/58, což ale vzhledem k hustotě provozu nijak nepřekvapuje. Nehody se nevyhnuly ale ani cestám nižších tříd. Například na silnici z Hukvald do Mnišího, před začátkem obce u odbočky na Lubinu, bouralo auto do jediného stromu, který v tomto místě stojí. A není to první šrám na tomto stromě. Nehody se nevyhnuly ani komunikacím ve městě. V jinak poklidné ulici Komenského, v ptačí čtvrti, se bouralo hned dvakrát. Poslední nehoda se stala v závěru roku. 30. prosince v nočních hodinách se srazily vozidla taxislužby a rozvozu pizzy. Hasiči také doslova objevili jeden požár, který si žil zřejmě svým vlastním životem a pro nedostatek potravy sám uhasl – 10. 11. byla jednotka vyslána k domnělému úniku plynu v bytovém domě na ulici Karla Čapka. Po provedeném průzkumu hasiči zjistili, že v jednom z bytů hořelo. Vyšetřovatel odhadl škodu na cca 150 tis. Kč a obyvatelé domu mohou mluvit o velkém štěstí. Stejnou porci štěstí měli o dva měsíce později i obyvatelé domu na ulici I. Šustaly. Požár plynového sporáku stačili hasiči uhasit v jeho zárodku. K hrozivě vypadajícímu požáru střechy na krytém bazénu v Novém Jičíně povolalo operační středisko naši velkokapacitní CAS 32 T 815 13. listopadu. I tady můžeme mluvit o štěstí. Shořela jen technologie kterou dělníci právě používali k opravě střechy spolu s části uskladněného materiálu.

Počet zásahů v roku 2015: 205

Rozdělení podle druhu událostí:

Skladba zásahů v roce 2015

Skladba zásahů v roce 2015

 • požár: 40
 • technická pomoc: 115
 • dopravní nehoda: 21
 • únik nebezpečných látek: 5
 • záchrana osob a zvířat: 12
 • planý poplach: 12


Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2011 – 2015

2011: celkem událostí: 206
2012: celkem událostí: 211
2013: celkem událostí: 197
2014: celkem událostí: 231
2015: celkem událostí: 205

Porovnání četnosti dle typů událostí za 5 let

Porovnání četnosti dle typů událostí za 5 let

Poslední kvartál měl velice pestré složení odborné přípravy. Kromě tradiční přípravy hasičů na hasičské zbrojnici se někteří členové  jednotky zúčastnili vybraných odborných kurzů a instrukčně metodických zaměstnání specializovaných na určité oblasti. Jeden náš hasič byl v listopadu vyslán do Mladé Boleslavi, kde automobilka Škoda Auto ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR pořádá přímo v areálu podniku celodenní výcvik zaměřený na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Hasiči dostanou k dispozici i nejmodernější vozidla a mohou se tak přímo seznámit s jejich konstrukcí a místy, kudy vést „řez“ co nejefektivněji. Dalších několik členů se účastnilo školení ve stejné oblasti, ale na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. Třetí akcí, kde jsme vyslali našeho zástupce, byla přednáška věnující se přetlakové ventilaci objektu při a po požáru. Přetlaková ventilace je velice účinnou metodou nejen pro odvětrání prostor zasažených zplodinami hoření po požáru, ale také přímo pro boj s ohněm, kdy správné nasazení umožní hasičům provést rychlejší a efektivnější zásah.


Činnost jednotky v 2. čtvrtletí roku 2015

Činnost jednotky ve 3. čtvrtletí roku 2015

Výpis jednotlivých událostí v roce 2015

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice