Činnost jednotky v 1. pololetí roku 2022

IMG_3699V prvním pololetí roku 2022 zasahovala jednotka u 55 zásahů. Dalších 68 neemergentních událostí bylo zařazeno do kategorie „ostatní činnost“. Velký nárůst počtu právě v kategorii „ostatní činnost“ je spojen s válečným konfliktem na Ukrajině. Naše jednotka zajišťuje distribuci obědů pro děti uprchlíků zařazených v dětské skupině v Kopřivnici. Po dvou „COVIDových“ letech se také naplno rozběhla odborná příprava včetně specializovaných instrukčně metodických zaměstnání.

 

 

Počet zásahů v 1. pololetí: 55

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 20
  • technická pomoc: 21
  • dopravní nehoda: 8
  • únik nebezpečných látek: 2
  • záchrana osob a zvířat: 0
  • planý poplach: 4

 

 

 

K prvnímu zásahu v roce 2022 byla jednotka vyslána hned 1. ledna 17 minut po půlnoci. Jednalo se o požár odpadu způsobený zábavní pyrotechnikou na ulici K. Čapka.

Technický náročným zásahem, kde se uplatnila všechna technika jednotky, byl požár mohutného stromu 22. února na okraji lesa nad hřbitovem. Až k místu požáru se dostala pouze terénní CAS 30 na podvozku T 815-7 s využitím systému centrálního ovládání změny tlaku v pneumatikách. Zásah tak mohl byt likvidován vysokotlakým proudem, jinak by se muselo vytvořit několik set metrů dlouhé dopravní vedení. Při kácení stromu byly využity také speciální prostředky zakoupené v rámci projektu Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II  a jelikož zásah probíhal za tmy, tak k osvětlení místa zásahu byl využit kromě stožáru na CAS 30 také osvětlovací balón.

Největším požárem byl ovšem požár v jednom z bytů v domě s byty zvláštního určení na ulici České 13. dubna v časných ranních hodinách. V době příjezdu jednotek na místo události byla požárem zasažena již celá bytová jednotka. Uvnitř byla nalezena jedna osoba, kterou hasiči okamžitě vynesli mimo nebezpečný prostor a poskytli ji předlékařskou první pomoc. Plameny byt kompletně zničily. Škoda byla předběžně odhadnuta na 1 mil. Kč.

K požáru s tragickými následky vyjížděli hasiči 22. května po 8 hodině ráno do Lubiny. Popáleného muže musel transportovat vrtulník a během hasebních pracích bylo uvnitř objektu nalezeno ohořelé tělo…

Ve stejný den, 22. května, ale odpoledne, vyjížděli hasiči do Lubiny znovu. Tentokrát k vážné dopravní nehodě na silnici I/58 ve směru na Příbor. Osobní vozidlo sjelo mimo komunikaci a po nárazu do sloupu veřejného osvětlení se převrátilo na bok. Do Lubiny musel opět vzlétnout i vrtulník letecké záchranné služby.

Počet ostatních činností 1. pololetí: 68

Vysoký počet událostí v této kategorii souvisí s válečným konfliktem na Ukrajině. Jednotka SDH Kopřivnice zajišťuje distribuci obědů pro děti uprchlíku zařazených v dětské skupině. Dalšími zásahy v této kategorii jsou zejména likvidace nebezpečného hmyzu, asistence u sportovních nebo kulturních akcí, ale taky např. činnosti zařazené do podtypu „náhrada nefunkčního zařízení“. V rámci tohoto zatřídění hasiči zajišťovali distribuci pitné vody v městské ubytovně na ulici Komenského.

 

Výcvik a odborná příprava

Každoročně si hasiči prohlubují znalosti ve specializovaných činnostech. V zimním období již pravidelně nesmí chybět nácvik záchrany osob a práce na zamrzlé vodní hladině. Tradičně k tomuto využíváme vodní dílo Větřkovice.

foto-balon-clanek

Jednotka se zúčastnila také rozšířené lezecké přípravy v areálu podniku Kotouč ve Štramberku, kde jsou pro takové výcviky ideální podmínky. Pro nácvik práce ve výškách mohli hasiči využívat ocelových konstrukcí výrobních technologií.

V tomto roce se jednotka zúčastnila krajského kola soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Na soutěži se za náš územní odbor v kategorii dobrovolných hasičů pravidelně střídají všechny jednotky předurčené na zásahy u dopravních nehod (Bílovec, Frenštát p. R., Fulnek, Kopřivnice, Odry, Příbor, Studénka, Starý Jičín).

Během prvního pololetí se uskutečnily rovněž dvě taktická cvičení, obě dvě v úzké součinnosti s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice Kopřivnice sídlící v průmyslovém parku. Jedno z nich bylo zaměřeno na likvidaci úniku nebezpečné látky (25. dubna, únik chlóru, krytý bazén) a druhé na požár (23. května, požár kanceláře, kulturní dům).

foto-clanek

Prezentace na veřejnosti a ostatní činnosti

V rámci válečné pomoci darovala jednotka svým kolegům na Ukrajině osobní ochranné prostředky. Pomoc byla organizována centrálně Hasičským záchranným sborem. Ten také zajišťoval sběr třídění a distribuci pomoci na místo určení.

Již tradičně je naše zbrojnice častým cílem výletů dětí ze základních či mateřských škol. V případě zájmu o exkurzi můžete kontaktovat vedení jednotky. 

 

Výpis jednotlivých událostí v roce 2022

Ostatní činnost v roce 2022

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice