Rok 2019

Za rok 2019 evidujeme celkem 264 událostí, z čehož 205 tvořily zásahy (čili události akutního charakteru) a 59 událostí bylo zařazeno do kategorie ostatní činnost (kde nehrozilo nebezpečí z prodlení).

Jednotka ve 24 hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3. Ve službě se střídá celkem 23 členů, z čehož 15 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 12 na velitele družstva. Jeden člen vykonává službu v jednotce jako své povolání a dalších dvanáct členů jsou zároveň profesionálními hasiči (6 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 2 příslušníci vojenské hasičské jednotky, 3 zaměstnanci hasičské požární služby letiště a 1 člen pracuje u městské jednotky ve Frenštátu p. R.). Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek. Nově se začali členové připravovat na specializaci pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

 

Po odchodu dvou z původně třech zaměstnanců k Hasičské požární službě letiště Ostrava Mošnov a vzhledem k připravované realizaci integrovaného výjezdového centra v Průmyslovém parku Vlčovice, kde bude dislokována jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, zůstal v jednotce jeden zaměstnanec, který vykonává službu jako své hlavni povolání. Došlo k restrukturaliazci činností v organizačním řízení a část agendy byla přerozdělena mezi členy jednotky s platnými „profesionálními“ kurzy a tito doplňují dopolední směnu na hasičské zbrojnici.
 
Zásahy v roce 2019
 
V roce 2019 zasahovala jednotka celkem 205 krát. Shodou okolností najdeme stejný počet zásahů za posledních 5 let hned třikrát. Kromě roku 2019 taky v roce 2018 a 2015. Po období klesajího počtu požárů nastal v roce 2019 opětovný nárůst. Naopak dopravních nehod v Kopřivnici a místních částech ubylo. 
 
Největší požár v našem městě, z hlediska způsobené škody, napáchal oheň 26. listopadu na novostavbě bytového domu na ulici Česká. Použitý konstrukční systém (dřevostavba) byl snadným soustem pro nenasytné plameny. Vyhlášen byl II. stupeň poplachu, na místě zasahovalo celkem 9 jednotek. Po likvidaci požáru rozhodl statik o demolici zbytku budovy. Způsobená škoda byla vyčíslena na 5 mil. Kč, uchráněné hodnoty na okolních stavbách, které byly požárem přímo ohroženy na 20 mil. Kč.
Tragický konec měl požár zahradní chatky 22. srpna v lokalitě pod Bílou horou. Během průzkumu uvnitř budovy nalezli hasiči uvnitř ohořelé tělo.
Kopřivničtí hasiči vyjížděli k požárům i mimo území města a místních částí. 13. dubna v nočních hodinách byli povoláni operačním střediskem spolu s dalšími 5 jednotkami k požáru komerčního objektu ve Frenštátě p. R. Kromě materiálních škod došlo ke zranění 5 osob. Za necelé dva týdny vyjížděli hasiči opět směrem na Frenštát, tentokrát k rozsáhlému lesnímu požáru v lokalitě Malý Javorník. Zde byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu, zasahovalo 14 jednotek a hasilo se i ze vzduchu. Nasazeno bylo letadlo i vrtulník s bambi vakem.
 
 
Statisticky nejčetnější jsou  výjezdy zatříděné do kategorie technická pomoc, kde je schována široká škála činností jednotek požární ochrany. V Kopřivnici hasiči nejčastěji vyjíždějí k pomoci zdravotnické záchranné službě při zajištění transportu pacientů, dále k akutnímu otevírání zejména bytů nebo jiných uzavřených prostor, kde je indikováno nějaké nebezpečí z prodlení. V této kategorii jsou zatříděny například i zásahy spojené s rozmary počasí. V posledním období vyjíždějí hasiči nejčastěji k odstraňování následků silného větru. V roce 2019 asistovali hasiči také jednou Policii ČR při hledání nástražného výbušného systému, kterým hrozil anonymní telefonát v jednom nočním podniku v centru města.
Každoročně mají hasiči i nějaké to zpestření. V roce 2019 jim ho připravilo kotě, které se ukrylo uvnitř motorového prostoru osobního automobilu.
 
 

Počet zásahů v roce 2019: 205

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 39
  • technická pomoc: 136
  • dopravní nehoda: 10
  • únik nebezpečných látek: 7
  • záchrana osob a zvířat: 5
  • planý poplach: 8Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2015 – 2019

2015: celkem událostí: 205
2016: celkem událostí: 236
2017: celkem událostí: 223
2018: celkem událostí: 205
2019: celkem událostí: 205
 
 

Výcvik
V roce 2019 se uskutečnily celkem 3 taktická a jedno prověřovací cvičení. Vzhledem k předurčenosti jednotky pro zásahy na nebezpečné látky a zejména komplikovanost daného tématu, byla dvě taktická cvičení zaměřena právě na tuto oblast. První cvičení, společně s jednotkou ze stanice HZS v Novém Jičíně, se uskutečnilo 8. dubna. Druhé, pojaté jako taktické cvičení celého integrovaného záchranného systému bylo naplánováno na 1. října. Zde zasahovalo celkem na 8 desítek osob. Třetím taktickým cvičení byl simulovaný požár v mateřské škole na ulici Krátká. Prověřovací cvičení 28. května bylo spojeno s nácvikem evakuace zaměstnanců městského úřadu.

Tradičně si hasiči zopakovali teorii a zejména praxi při vyprošťování osob z havarovaných vozidel na autovrakovišti v Ženklavě. Naopak novinkou v roce 2019, i díky stále častějším zásahům způsobených silným větrem, bylo zahájení rozšířené přípravy všech hasičů pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. A novinkou byl rovněž povodňový výcvik, který proběhl na Slovensku.
 
foto-clanek
 
Významné akce a prezentace na veřejnosti
V roce 2019 jsme se dvakrát, aktivně účastnili oslav významných výročí hasičských sborů v okolních obcích. Na akci u příležitosti 140 let od založení hasičského sboru v Ženklavě jsme předvedli vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. V Kateřinicích, na velice povedené akci, kde hasiči slavili 130 let, jsme ukázali, jak umíme krotit oheň. V odkazovaném článku na webu SDH Kateřinice můžete vidět i videosestřih z celé akce.
 
Nová technika v jednotce
Byl dokončen další souhrn prací na zvýšení aktivní bezpečnosti při zásazích. Vozy CAS 30 T 815-7 a DA VW Transporter dostaly během roku fluorescenční žluté zvýrazňující prvky na bocích a v přední části vozu. Na zádi je pak šrafování typu chevron. Touto úpravou jsou již opatřeny všechny výjezdové vozy jednotky s právem přednosti v jízdě (2 x CAS, 1 x AZ, 1 x DA). V oblasti osobních ochranných prostředků byla dokončena obměna zásahových příleb. Nyní jsou všichni hasiči vybaveni novým typem s držákem a osobní svítilnou do výbušného prostředí.
 
 
 
 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2019)

Ostatní činnost
(2019)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice