Shrnutí činnosti

Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí roku 2014

201501041656_uvodPoslední čtvrtletí patřilo jak počtem, tak i závažností řešených událostí mezi rušnější období roku 2014. Hasiči vyjížděli statisticky k největšímu počtu dopravních nehod a nejzávažnějším požárům. Nejtragičtější byl požár v domově s pečovatelskou službou na ulici České, při kterém se vážně zranil uživatel bytu a několik dalších lidí muselo být ošetřeno zdravotnickou záchrannou službou. Vysoká byla i škoda na majetku.
Celý příspěvek

Činnost jednotky ve 3. čtvrtletí 2014

201301031949_hz-koprPřed několika dny se rok 2014 dostal do své poslední čtvrtiny. Během tří čtvrtletí roku 2014 zasahovali kopřivničtí hasiči celkem již 172 krát. Podle nové metodiky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru sledujeme nově také ostatní činnosti jednotky, které nespadají do kolonky „mimořádná událost“. Oproti zásahové činnosti je však tato kategorie početně výrazně slabší. Od začátku roku evidujeme pouze 16 takto zařazených činností.
Celý příspěvek

Činnost jednotky ve 2. čtvrtletí 2014

uvodRok 2014 již vstoupil do své druhé poloviny. Druhé čtvrtletí bylo bohaté jak na zásahy, tak na různé akce. V rámci oslav 130 let od založení hasičského sboru v Kopřivnici měli občané několik příležitostí seznámit se s činností jednotky a sboru. Skladba druhů zásahů nijak nevybočila v porovnání s pětiletým sledovacím obdobím (viz. grafy v článku).
Celý příspěvek

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí 2014

uvodV prvním čtvrtletí roku 2014 vyjížděli hasiči ke 46 událostem. Zvyšující se podíl mají požáry, které tvořily celou jednu třetinu z celkového počtu. Nejpočetnějším typem jsou však technické pomoci, do kterých se zahrnuje celé spektrum zásahů od otvírání bytů, pomoc dalším složkám integrovaného záchranného systému, čerpání vody, odstraňování následků způsobených rozmary počasí apod. Třetím nejpočetnějším typem je zásah u dopravní nehody.
Celý příspěvek

Rok 2013

V roce 2013 nastala zásadní změna v organizaci jednotky. Po zavedení pohotovostí v roce 2008 je to další významný krok k zajištění bezpečnosti občanů našeho města – tři členové začali vykonávat službu v jednotce jako své hlavní zaměstnání.

 
 

Výkon nepřetržité služby zajišťuje celkem 21 hasičů. Kromě již zmíněných tří zaměstnanců pracujících na plný úvazek je součástí týmu dalších 18 dobrovolných členů. 10 z nich pracují jako profesionální hasiči u Hasičského záchranného sboru, v podnikové jednotce nebo v Armádě ČR. Z celkového počtu 21 má 12 členů odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 14 na funkci strojník.

 
Hasičská zbrojnice

Celý příspěvek

Činnost jednotky ve 4. čtvrtletí 2013

201401022113_uvodPoslední čtvrtletí patřilo mezi klidnější části roku 2013. Zatímco ve 3. kvartále vyjížděli hasiči k rekordnímu počtu událostí, v tom posledním to bylo naopak nejmíň. Během celého roku vyjížděla jednotka k téměř dvěma stům událostí.
Celý příspěvek

Činnost jednotky v 3. čtvrtletí 2013

201310042111_uvodTřetí čtvrtletí roku 2013 přineslo nejvyšší počet zásahů jednotky v její historii (s výjimkou roku 2009, kdy se na vysokém počtu podílely zejména povodně). Hasiči museli vyjet celkem v 71 případech. Ve srovnání s předchozími obdobími narostl počet požárů, který je oproti minulému roku téměř dvojnásobný. Celkový počet výjezdů v období leden až září pak byl 161.
Celý příspěvek

Činnost jednotky v 2. čtvrtletí 2013

uvodMáme za sebou druhé čtvrtletí roku 2013. Hasiči města Kopřivnice vyjížděli v tomto období ke 48 mimořádným událostem. Druhý kvartál nebyl z hlediska ztrát na životech a způsobených škod ve srovnání s prvním naštěstí tak tragický, přesto lze některé zásahy zařadit k těm náročnějším. Od začátku roku pak jednotka zasahovala celkem u 90 událostí.
Celý příspěvek

Činnost jednotky v 1. čtvrtletí roku 2013

uvodV prvních třech měsících roku 2013 zasahovali hasiči města Kopřivnice celkem u 42 dvou mimořádných událostí. Z hlediska celkového počtu se nejedná o nijak mimořádné číslo, jinak je tomu ale u způsobených škod. Tady jsou následky doslova katastrofální. Usmrceno bylo 9 lidí, několik jich bylo zraněno a přímé škody přesáhly 10 mil. Kč.
Celý příspěvek

Rok 2012

Rok 2012 se stal bez nadsázky přelomovým rokem v historii hasičského sboru v Kopřivnici. Tři čtvrtiny roku strávili hasiči v náhradních prostorách, odkud zabezpečovali výjezd po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Kromě toho byl rok 2012 nadprůměrný taky počtem výjezdů, ale štědrý byl i na novou techniku a stranou nezůstal ani výcvik.

 

Jednotka zajišťuje pohotovost jednoho družstva, 24 hodin denně. Ve službě se střídá celkem 21 hasičů, z toho 8 velitelů družstev a 12 strojníků. 10 členů jednotky jsou zároveň hasiči z povolání, 1 člen pracuje jako záchranář Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje.

 
Jednotka

Celý příspěvek

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice